Invazivne rastline na naših rečnih bregovih

Pri nas se je udomačilo že najmanj 330 tujerodnih rastlin, od katerih nekatere agresivno zaraščajo bregove naših rek (Kus Veenvliet, 7). Še posebej agresivna je žlezava nedotika. V evoluciji je razvila močno orožje za skoraj neustavljivo širjenje – v jeseni, ko je njeno seme že zrelo, se le-to pri fizičnem premiku rastline razleti naokoli tudi nekaj metrov daleč. Zaradi tega verjetno ime "nedotika". Čebelarji jo imajo sicer radi, ker je obilno medonosna, vendar počasi v družbi z japonskim dresnikom in topinamburjem izpodriva avtohtone raslinske vrste z naših rečnih bregov. Edino orožje proti širjenju je sekanje njihovih kolonij še preden seme dozori.
Vir:
Kus Veenvliet, Jana, et. al. 2012. Tujerodne vrste, ubežnice z vrtov; 3. izdaja. Nova vas: Zavod Symbiosis.

Impatiens gladulifera Fallopia japonica Helianthus tuberosus Solidago canadesis Echinocystis lobata

Gradnja nove brvi čez Savinjo v Celju pri Splavarju


Labradorka Masajka